மயிலிறகென!

Review Score0

என் ஒற்றைத் திமிரை
காணமற் செய்வதற்காகவே
அவிழ்த்துவிடுகிறாய் நீ 
உன் கற்றைக் கூந்தலை..
 “காற்றிலாடும் மயிலிறகென!”

-செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image