தந்திரம்

மந்திர மொழியெல்லாம் ஏதுமில்லை
அவள் என்னைச் சிறையிடுவதற்கு!
ஒரு கோப்பைத் தேநீரையும் 
சிறு இதழ் குவிப்பும் ஒருங்கே தவிர ..

-செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.