காதலைத் தேடி - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2017 | Group 2A | VAO | TET

காதலைத் தேடி

Review Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

காதலுக்கு
கண்மட்டும் இல்லாமல் இல்லை
சில நேரங்களில் காதுகளும் தான் !
இப்பொழுதெல்லாம் நான் நினைத்தாலும்
திரும்ப முடிவதாகவேயில்லை
எங்காவது கேட்கும் உன் பெயருக்காக….

– செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image