காதலின் சுவை!

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

காதலுக்கென்று தனிச்சுவை ஏதுமில்லை!
கவலையுற்றிருக்கும் பொழுது
உவர்ப்புச்சுவையையும்;
களிப்புற்றிருக்கும் பொழுது
இனிப்பைச் சுவைக்கவும் செய்கிறது.

அவ்வளவே!

-செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image