இருண்ட பக்கம்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

அவளை நான் நிலவென்று வர்ணித்ததை நிரூபித்துவிட்டாள்!

சட்டென்று விட்டுவிலகி அவளுக்கும்
இருண்ட பக்கம்  இருக்கிறதென்று!!

-செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image