அவள்

Review Score0

அழகைக் குழைத்து அச்சில் வார்த்ததின் இடுகுறிப்பெயர் தான்!!!

          “அவள்”

-செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image