அதன் பெயர்?

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

ஒரு தேடலில் கிடைத்துவிடுவதற்கு
அது அற்பமும் அல்ல 
ஓராயிரம் தேடலில் கிடைப்பதற்கு
அது அரிய அற்புதமும் அல்ல

இவற்றிற்கெல்லாம் மகோன்னதமாய்
இன்னும் விளக்கப்படாத அருவமாய்
உங்கள் அருகிலேயே சுற்றித்திரிகிறது அது

விளக்கங்கள் தேவையில்லை தான் 
கொஞ்சம் இதயத்தே உணர்ச்சியும்
வலி அனுபவிக்கத் திராணியிருந்தால்
போதும் அதைச் சுவைப்பதற்கு

எப்பொழுதேனும் சுகமும்
எப்பொழுதும் வலியும் 
தாங்க முடியுமென்றால் 
தாராளமாய் தகுதியுள்ளது -அதை நீங்கள் தெரிந்துகொள்வதற்கு..

அதற்கு காதல் என்று பெயர்!

-செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image